PEDRO LAVOR

Nome Completo:
PEDRO LAVOR

Partido:
Partido da social Democracia Brasileira